Wersja archiwalna

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. organizacji „Spotkania z nauką – Festiwalu nauki” dla wychowanków ośrodków wsparcia przedszkolnego w Chmielnie, Garczu i Reskowie w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. 

 

 

 

Załączniki

Załączniki nr 1-4 do ZP.271.4.2018.RPO z dn. 11.05.2018.docx

Data: 2018-05-11 12:28:39 Rozmiar: 156.29k Format: .docx Pobierz

Zapytanie ofertowe nr ZP.271.4.2018-RPO z dnia 11.05.2018 r. dot. Spotkania z nauką-Festiwalu nauki - 3.1.pdf

Data: 2018-05-11 12:28:39 Rozmiar: 2.38M Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-05-18 12:04:21 Rozmiar: 270.76k Format: .pdf Pobierz

Skan inf. o wyborze oferty 3.1.pdf

Data: 2018-05-23 14:06:09 Rozmiar: 122.01k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 41
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Hinca
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Hinca
Czas wytworzenia: 2018-05-11 12:28:39
Czas publikacji: 2018-05-23 14:06:09
Data przeniesienia do archiwum: 2018-05-31