Wersja archiwalna

Dostawa zestawów interaktywnych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 

 

 

 

Załączniki

Formularz ofertowy z załącznikami.docx

Data: 2018-05-23 13:34:53 Rozmiar: 158.69k Format: .docx Pobierz

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-05-23 13:35:02 Rozmiar: 3.69M Format: .pdf Pobierz

informacja z otwarcia ofert.pdf

Data: 2018-06-01 14:05:46 Rozmiar: 284.12k Format: .pdf Pobierz

informacja o wynikach.pdf

Data: 2018-06-13 15:15:14 Rozmiar: 306.67k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 102
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Żak
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Hinca
Czas wytworzenia: 2018-05-23 13:33:54
Czas publikacji: 2018-06-13 15:13:35
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-30