Wersja archiwalna

Dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa 

 

 

 

Załączniki

zaproszenie do złozenia ofert.pdf

Data: 2018-06-07 14:14:43 Rozmiar: 2.93M Format: .pdf Pobierz

załaczniki.doc

Data: 2018-06-07 14:14:43 Rozmiar: 206.5k Format: .doc Pobierz

Unieważnienie przetargu.pdf

Data: 2018-06-21 07:36:37 Rozmiar: 335.08k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 94
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Choszcz
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Hinca
Czas wytworzenia: 2018-06-07 14:14:43
Czas publikacji: 2018-06-21 07:36:37
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-30