Wersja archiwalna

Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia ofert dot. organizacji kursu pn. ,,Robotyka (metoda projektu)” dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno (dla Przedszkola Samorządowego w Chmielnie, Oddziału Przedszkolnego w Garczu, Oddziału Przedszkolnego w Reskowie) w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. 

 

 

 

Załączniki

Formularz ofertowy - robotyka.docx

Data: 2018-06-08 09:43:42 Rozmiar: 159.44k Format: .docx Pobierz

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-06-08 09:43:42 Rozmiar: 3.09M Format: .pdf Pobierz

Informacja z otwarcia.pdf

Data: 2018-06-15 14:20:55 Rozmiar: 282.83k Format: .pdf Pobierz

Wyniki - ZP.271.8.2018.RPO.pdf

Data: 2018-06-28 15:41:34 Rozmiar: 152.91k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 79
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Choszcz
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Hinca
Czas wytworzenia: 2018-06-08 09:43:42
Czas publikacji: 2018-06-28 15:41:34
Data przeniesienia do archiwum: 2018-06-30