Wersja archiwalna

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Organizacja zajęć dodatkowych dla wychowanków Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie oraz I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie, w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 

 

 

 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr ZP.271.9.2018/RPO z dnia 17.10.2018 r.

Data: 2018-10-17 11:20:57 Rozmiar: 4.55M Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 1-3 do zapytania ofertowego nr ZP.271.9.2018/RPO

Data: 2018-10-17 11:20:57 Rozmiar: 97.63k Format: .docx Pobierz

Załącznik wymagany do zapytania ofertowego - klauzula informacyjna

Data: 2018-10-18 08:43:10 Rozmiar: 177.44k Format: .pdf Pobierz

Wyniki dot. ZP.271.9.2018/RPO

Data: 2018-10-30 11:58:23 Rozmiar: 321.79k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 92
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Miotk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Miotk
Czas wytworzenia: 2018-10-17 10:05:47
Czas publikacji: 2018-10-30 11:58:23
Data przeniesienia do archiwum: 2018-11-09