Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa 

 

 

Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

 

Załączniki

załaczniki.doc

Data: 2018-12-03 10:32:34 Rozmiar: 201.5k Format: .doc Pobierz

Zapytanie ofertowe.pdf

Data: 2018-12-03 10:32:34 Rozmiar: 4.81M Format: .pdf Pobierz

pytania o odpowiedzi.pdf

Data: 2018-12-07 13:02:11 Rozmiar: 303.58k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 29
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Hinca
Osoba odpowiedzialna za informację : Andrzej Hinca
Czas wytworzenia: 2018-12-03 10:32:34
Czas publikacji: 2018-12-07 13:25:42
Data przeniesienia do archiwum: 2018-12-17