Wersja archiwalna

Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia bazy dydaktycznej w sprzęt infrastrukturalny i multimedialny oraz multimedialne pomoce dydaktyczne dla I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie i Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. 

 
 
 

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.2019/RPO z dnia 15.01.2019 r.

Data: 2019-01-15 11:55:25 Rozmiar: 10.49M Format: .pdf Pobierz

Załączniki nr 1-4 do zapytania ofertowego nr ZP.271.2.2019/RPO

Data: 2019-01-15 11:55:25 Rozmiar: 322.93k Format: .docx Pobierz

Informacja o wyborze oferty - ZP.271.2.2019/RPO

Data: 2019-01-30 10:20:31 Rozmiar: 520.3k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 58
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Iwona Miotk
Osoba odpowiedzialna za informację : Iwona Miotk
Czas wytworzenia: 2019-01-15 11:55:25
Czas publikacji: 2019-01-30 10:20:31
Data przeniesienia do archiwum: 2019-02-06