Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Organizacja zajęć dodatkowych - język angielski dla wychowanków I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie, w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja

2018-12-31 12:36:17
Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-12-12 12:23:02
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Zagospodarowanie odpadów

2018-12-05 12:51:49
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno

2018-12-05 08:22:26
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów należących do Gminy Chmielno

2018-11-16 10:33:11
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na remoncie i wyposażeniu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Chmielnie

2018-10-25 12:08:55
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszeniu – etap I

2018-10-25 09:45:09
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie czystości dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 (Rejon pierwszy)

2018-10-19 13:20:51
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie czystości dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

2018-10-02 15:03:20
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na remoncie mieszkania w miejscowości Miechucino stanowiącego własność Gminy Chmielno

2018-09-11 14:12:44