Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Przykrycie i ocieplenie zbiornika BBS na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie

2018-01-02 13:32:28
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2017-12-01 12:05:52
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do obiektów należących do Gminy Chmielno

2017-12-01 11:52:10
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 (rejon 2)

2017-11-13 09:38:02
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

2017-11-07 09:32:29
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2017-11-03 13:05:11
Przykrycie i ocieplenie zbiornika BBS na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.

2017-10-30 14:50:47
Zaproszenie do składania ofert na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

2017-10-16 11:23:43
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018

2017-10-16 11:15:23
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziału Przedszkolnego w Garczu oraz Oddziału Przedszkolnego w Reskowie w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja

2017-10-10 22:02:57