Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na remoncie i wyposażeniu pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Chmielnie

2018-10-25 12:08:55
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszeniu – etap I

2018-10-25 09:45:09
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie czystości dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 (Rejon pierwszy)

2018-10-19 13:20:51
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na utrzymanie czystości dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

2018-10-02 15:03:20
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na remoncie mieszkania w miejscowości Miechucino stanowiącego własność Gminy Chmielno

2018-09-11 14:12:44
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cieszeniu – etap I

2018-09-07 11:23:51
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na budowę slipu umożliwiającego wodowanie łodzi ratunkowych jednostek ratowniczych nad Jeziorem Wielkim w Miechucinie

2018-08-22 09:39:29
Budowa Pierwszej „Otwartej Strefy Aktywności” w Chmielnie w ramach współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”

2018-08-21 15:04:16
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-08-21 13:20:21
UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH

2018-08-14 11:57:27