Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa szybu windowego do istniejącego budynku wraz z jego przebudową i instalacją windy oraz remont i dostosowanie łazienek damskich dla osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

2018-07-25 14:38:35
Budowa Pierwszej „Otwartej Strefy Aktywności” w Chmielnie w ramach współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”

2018-07-19 14:04:51
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno-Wygoda Łączyńska

2018-07-04 15:03:01
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim w Chmielnie – Etap I

2018-06-28 12:25:38
Dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-06-21 07:36:37
Budowa szybu windowego do istniejącego budynku wraz z jego przebudową i instalacją windy oraz remont i dostosowanie łazienek damskich dla osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

2018-06-08 12:00:40
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej, Nad Stawem i Necla w Chmielnie

2018-05-30 13:09:37
Przykrycie i ocieplenie zbiornika BBN na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie

2018-05-18 13:05:34
Dostawa płyt drogowych wielootworowych typu YOMB w roku 2018

2018-05-08 13:30:29
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słonecznikowej, Nad Stawem i Necla w Chmielnie

2018-04-30 12:33:04