Budowa i remonty dróg 

 

Sprawy związane z drogami  

 

Wydział Infrastruktury i Zarządzania Drogami

  Miejsce załatwiania spraw Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 pok. Nr 8 Tel. 58 684-22-11 w. 57Komórka odpowiedzialna Wydział Infrastruktury i Zarządzania DrogamiSprawa Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczegolnyWymagane dokumenty Wniosek (odręczny) wydanie decyzji zezwalającej na zorganizowanie imprezy (rajd, wyścig, bieg , itp) złożony co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Regulamin imprezy. Określony w minutach program przejazdu (przejścia) uczestników przez miejscowość. Sposób zabezpieczenia trasy zawierający plan ochrony porządku publicznego oraz siły i środki organizacyjno – techniczne. Projekt organizacji ruchu zastępczego na czas zamknięcia lub częściowego zajęcia drogi. Uwagi Organizator imprezy winien przesłać kopię wniosku wraz z załącznikami do komendanta powiatowego policji, ul.Sambora, 83-300 Kartuzy. Sprawa Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego - Wymagane dokumenty Przy wydaniu postanowienia   Wniosek (odręczny) o wydanie postanowienia na zajęcie pasa co najmniej z trzy miesięcznym wyprzedzeniem. Plan sytuacyjno - wysokościowy w skali 1:500 z zaznaczoną granicą inwestycji i określonym stanem władania gruntu i gruntów przyległych. Przy wydaniu zezwolenia   Wniosek (odręczny) o wydanie decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego ulicy, z jednomiesięcznym wyprzedzeniem . Projekt organizacji ruchu drogowego – cztery egzemplarze. Projekt zabezpieczenia terenu pasa drogowego – dwa egzemplarze. Plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia. Harmonogram robót, umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót.

 


Liczba odwiedzin : 994
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Hinca
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-22 00:00:00
Czas publikacji: 2003-12-22 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak