Reklamy i punkty handlowe 

 
Wszystko na temat ustawienia reklamy w formie tablicy informacyjnej 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju

Miejsce załatwiania spraw

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 pok. Nr 8 Tel. (058) 684-22-12 w. 44

Komórka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Przestrzennej - Reklamy

Sprawa

Wydawanie decyzji na umieszczanie tablic reklamowych, punktów handlowych i gastronomicznych w pasie drogowym

Wymagane dokumenty

 • Wniosek (odręczny) o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie
  tablicy reklamowej z podaniem terminu zajęcia.

 • Opinia zgłoszenia robót architektowi miejskiemu, do którego są
  niezbędne następujące załączniki złożone w Wydziale Rozwoju
  Gminy:

  • mapa sytuacyjno – wysokościowa 1:500, z zaznaczoną lokalizacją dwa egzemplarze.

  • projekt plastyczny (w kolorze) z określeniem wymiarów

  • projekt stelażu reklamy (w przypadku większych reklam wykonany przez osobę z uprawnieniami budowlanymi) - dwa egzemplarze

  • zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków – w przypadku lokalizacji w strefie ochrony konserwatorskiej.

 • Wniosek (odręczny) na zajęcie pasa drogowego na ustawienie
  punktów handlowych i gastronomicznych z podaniem okresu
  zajęcia:

  • opinia wniosku Wydziału Rozwoju Miasta, do którego należy załączyć:

   • lokalizację, termin działalności oraz powierzchnię

   • dokumenty stwierdzające tożsamość firmy

   • projekt punktu gastronomicznego.

Opłata

 • 5 zł - znaczek skarbowy za wniosek.

 • 50 gr - znaczki skarbowe za każdy załącznik.

 • 76 zł - znaczek skarbowy za wydaną decyzję.

Termin załatwiania

 • W ciągu miesiąca.

 

Liczba odwiedzin : 877
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-12-30 00:00:00
Czas publikacji: 2003-12-30 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak