SPRAWY WOJSKOWE 

 

Miejsce załatwiania spraw

Urząd Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22

pok. Nr 2 Tel. (058) 684-22-11 w. 30 i 45

   

Sprawa

Uznanie żołnierza albo poborowego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wymagane dokumenty

 • Wniosek z uzasadnieniem,
 • W zależności od stanu faktycznego:
  • zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości zarobków członków rodziny i poborowego
  • zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, bądź braku prawa do zasiłku
  • zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej lub wyższej
  • oświadczenie o braku dochodów żony poborowego.
  • Dowód osobisty.
  • Książeczka wojskowa żołnierza.
  • Karta powołania w przypadku poborowego.
  • Zaświadczenie o odbywaniu służby wojskowej - w przypadku żołnierza
   

Sprawa

Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzom rezerwy w związku z ćwiczeniami wojskowymi

Wymagane dokumenty

 • Wniosek,
 • Zaświadczenie z jednostki wojskowej o odbyciu ćwiczeń rezerwy i wysokości wypłaconego wynagrodzenia.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia za
  ostatnie trzy miesiące przed odbyciem ćwiczeń, pomniejszonego
  o składki odprowadzane na obowiązkowe ubezpieczenia
  społeczne i zaliczki na podatek od dochodów osobistych,
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają
  zaświadczenie z urzędu skarbowego.
 
 

Liczba odwiedzin : 828
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Waldemar Jasnoch
Osoba odpowiedzialna za informację : Waldemar Jasnoch
Czas wytworzenia: 2007-01-08 09:04:00
Czas publikacji: 2007-01-08 09:04:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak