Elektroniczne Skrzynka Podawcza - Chmielno 

 
 Adres elektronicznej skrzynki podawczej:

 Elektroniczna Skrzynka Podawczahttp://epuap.gov.pl

 W celu złożenia wniosku do Urzędu Gminy w Chmielnie poprzez wypełnienie stosownego formularza on-line bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP  - konto bezpłatne

 Link do platformy ePUAP: http://epuap.gov.pl Bardzo proszę o szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem zakładania kont na platformie ePUAP.

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 – 15:30; w czwartek 8:00 – 16:00) do sekretariatu Urzędu Gminy Chmieno, ul. Gryfa pomorskiego 22; 83-333 Chmielno na następujących nośnikach danych:

a.      Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

b.      Płyta CD

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym

2. Akceptowalne formaty załączników to:

a.      DOC, RTF

b.      XLS

c.      CSV

d.      TXT

e.      GIF, TIF, BMP, JPG

f.      PDF

g.      ZIP

3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

Liczba odwiedzin : 840
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Aleksander Kostuch
Osoba odpowiedzialna za informację : Bożena Żak
Czas wytworzenia: 2008-08-12 08:59:00
Czas publikacji: 2008-08-12 08:59:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak