Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie w sprawie wyboru Sołtysa Zawór

Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno w sprawie wyboru Sołtysa Zawór
2014-03-14 12:14:53
Uchwała Nr XXV/254/2014 Rady Gminy Chmielno z dnia 11.03.2014 r

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Zawory w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej

2014-03-14 12:11:22
Uchwała Nr XXVIII wybory sołtysa Zawór

2010-03-15 15:42:01
O B W I E S Z C Z E N I E wybór sołtysa Zawory

2010-03-15 15:40:23