Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Protokół kontrolny kompleks RIO

Protokół kontrolny kompleks RIO

2018-11-14 09:00:56
Protokół z Kontroli Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dot oczyszczalni scieków w Kożyczkowo.

2018-04-17 11:21:01
Kontrola archiwum zakładowego oraz sprawdzenie poprawności stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych - AP w Gdańsku

2017-12-27 11:16:27
Weryfikacja zgodności realizacji projektu z jego założeniami - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-12-27 11:15:29
Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - NIK

2017-12-27 11:15:11
Sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dn. 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych - PUW w Gdańsku

2017-12-27 11:11:23
Realizacja przez Urząd Stanu Cywilnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegających na rejestrowaniu zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w formie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów oraz na wydaniu decyzji administracyjnych o zmianie imion i nazwisk - PUW w Gdańsku

2017-12-27 11:05:42
Kontrola zgodności z prawem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmaowienia publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego lekkiego do obiektów należoących do Gminy Chmielno" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP nr 32755-2015 - UKS w Gdańsku

2017-12-27 11:03:08
Kontrola ZUS

2017-02-10 14:49:11
Realizacja zadańzleconychw zakresie rejestracji stanu cywilnego

2016-06-30 09:41:58