Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Rozbudowa ulicy Długiej w miejscowości Garcz - Etap I

2018-07-23 12:06:22
Budowa Pierwszej „Otwartej Strefy Aktywności” w Chmielnie w ramach współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”

2018-07-19 14:04:51
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia laboratorium na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-07-17 07:38:19
UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH

2018-07-13 07:53:53
Plan zamówień 2018

2018-01-10 12:11:46