Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych związanych z remontem Oddziału Przedszkolnego w Garczu utworzonego przy Szkole Podstawowej w Kożyczkowie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2017-07-25 13:50:01
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych związanych z modernizacją Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Reskowie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja

2017-07-21 14:43:12
Usługa udzielenia Gminie Chmielno kredytu w wysokości 6.500.000,00 zł. na spłatę zobowiązań związanych z sfinansowaniem zadań inwestycyjnych

2017-07-05 11:48:34
Plan zamówień

2017-01-27 14:57:40