Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uczennic szkół z terenu gminy Chmielno w ramach projektu: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2017-09-19 13:19:52
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziału Przedszkolnego w Garczu oraz Oddziału Przedszkolnego w Reskowie w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziału Przedszkolnego w Garczu oraz Oddziału Przedszkolnego w Reskowie w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2017-09-14 14:13:14
Wymiana oświetlenia w budynku Zespołu Szkół przy ul. Grzędzickiego 28 w Chmielnie

2017-09-13 08:00:17
Plan zamówień

2017-01-27 14:57:40