Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie i rozbudowie istniejącego chodnika, przebudowie istniejącej instalacji wodociągowej, rozbudowie istniejącej instalacji elektroenergetycznej, remoncie istniejących murów oporowych i budowie wiaty śmietnikowej na cmentarzu parafialnym, na terenie działki nr 299, obręb ewidencyjny Chmielno , gmina Chmielno

2018-03-07 09:52:34
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 183/28, 183/5, 199 w Garczu

2018-03-07 09:52:23
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 206/4 w Miechucinie

2018-03-07 09:52:08
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 142/17 w Zaworach

2018-03-05 12:16:29
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 266/1, 267, 269, 270/1, 323/2 w Chmielnie

2018-03-05 12:13:35
obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie miany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci zagowej średniego ciśnienia na działkach nr 337/22 w Borzestowie i nr 334/3 w Miechucinie

2018-03-05 12:09:04
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225, o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa, relacji Chmielno - Sierakowice, na terenie działki nr 141 oraz części działek nr 131/4, 140, 161 w Chmielnie oraz na terenie działki nr 342/6 i części działek nr 242/3, 242/7 w Borzestowie

2018-02-12 13:37:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki o nr ew. gr. 206/4 w obrębie Miechucino, gmina Chmielno.

2018-01-24 15:16:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 233/5 położonej w obrębie Chmielno.

2018-01-18 08:13:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w celu zasilenia projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie działek o nr ew. 142/9 i 142/13 w Zaworach.

2018-01-17 11:59:14