Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2018-06-21 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno"

2018-06-21 15:17:53
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inswestycji celu publicznego "budowa gazociągu dn 125 PE 100 RC SDR 17 oraz dn 63 PE 100 RC SDR 11, na terenie działek nr 232/11, 232/12, 232/14, 232/15, 299, 301/5, 306, obręb geodezyjny Garcz, gmina Chmielno

2018-05-24 08:37:06
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "Budowa sieci wodociągowej na terenie działek 67/4, 67/1, 81, 103/1 103/2, obręb ewidencyjny Przewóz, gmina Chmielno

2018-05-24 08:30:49
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chmielno o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na "Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 191/11, 191/10, 241/6, 191/16 obręb ewidencyjny Reskowo, gmina Chmielno"

2018-05-24 08:22:08
obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 266/1, 267, 270/1, 323/2 w Chmielnie

2018-05-10 11:59:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "budowa sieci wodociągowej na terenie dz. o nr. 268/90 obręb ewidencyjny Miechucino, gm. Chmielno"

2018-05-08 09:05:34
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji zmieniającej decyzją nr RUN.6733.18.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci gazowej ś/c dn 225 na terenie działki nr 337/22 w Borzestowie i nr 334/3 w Miechucinie

2018-04-09 13:11:25
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225, o ciśnieniu nie większym niż 0,5 MPa, relacji Chmielno - Sierakowice, na terenie działki nr 141 oraz części działek nr 131/4, 140, 161 w Chmielnie oraz na terenie działki nr 342/6 i części działek nr 242/3, 242/7 w Borzestowie

2018-02-12 13:37:12
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoBudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki o nr ew. gr. 206/4 w obrębie Miechucino, gmina Chmielno.

2018-01-24 15:16:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowy gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 233/5 położonej w obrębie Chmielno.

2018-01-18 08:13:09