Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi w celu zasilenia projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie działek o nr ew. 142/9 i 142/13 w Zaworach.

2018-01-17 11:59:14
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA: BudowIE sieci gazowej średniego ciśnienia dn 225 relacji Chmielno-Sierakowice na terenie gminy Chmielno na odcinku w Chmielnie i Borzetowie (etap 2A), - na terenie działek nr 141 oraz części działek nr 131/4, 140, 161 w Chmielnie - na terenie działek nr 342/6 oraz części działek nr 242/3, 242/7 w Borzestowie

2017-12-15 11:19:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza na terenie działek nr 529/2, 529/3, 532, 526, 533 w Chmielnie

2017-12-14 13:25:03
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowie sieci wodociągowej, na działce o numerze ewidencyjnym 113/17 położonej w miejscowości Cieszenie, obręb ewidencyjny Cieszenie, gmina Chmielno.

2017-12-12 13:42:26
obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno - zawiadomienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w decyzji nr RUN.6733.15.2017.MR z dnia 10.10.2017r.

2017-12-08 09:14:29
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmileno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowie kładek na trasie ścieżki dydaktycznej "Jezioro Wielkie w Miechucinie - Grodzisko Borzestowo (Garecznica)", na działce o numerze ewidencyjnym 174 położonej w miejscowości Miechucino, obręb ewidencyjny Miechucino, gmina Chmielno.

2017-12-06 11:45:31
Obwieszczenie Wójta Gminy w Chmielnie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej ś/c dn200 o ciśnieniu nie większym niż 0,5MPa na terenie działek nr 337/22 w Borzestowie oraz nr 334/3 w Miechucinie

2017-11-29 14:01:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Rozbudowie sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wody, na terenie działek nr 529/2, 529/3, 532, 526, 533 w miejscowości Chmieleńskie Chrósty, obręb ewidencyjny Chmielno, gmina Chmielno

2017-11-09 08:56:42
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: Budowa sieci gazowej ś/c dn200, o ciśnieniu nie większym niż 0,5MPa, na terenie działki nr: 337/22, obręb ewidencyjny Borzestowo oraz na terenie działki nr 334/3, obręb ewidencyjny Miechucino, gmina Chmielno

2017-11-06 09:55:03
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa słupów elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, na terenie działek nr 21,27, 37/1, 38/2, 40, położonych w miejscowości Miechucino, gmina Chmielno

2017-10-31 11:05:04