Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o ponownym wyłoozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno "CENTRUM" dla obszaru 1

2019-02-07 14:41:37
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino "WEJHEROWSKA"

2019-01-29 08:48:21
Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno "Centrum" dla obszaru nr 1 i 2

2018-10-16 14:50:14
Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 29.08.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno"

2018-09-04 10:54:24
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO FRAGMENTU WSI ZAWORY

2018-04-12 13:56:13
rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chmielno Centrum 1 i 2

2018-04-05 09:42:52
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Borzestowska Huta

2017-11-16 13:23:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno

2017-09-08 13:56:09
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obowiązywania karty terenu 018-MN i 019-ZN planu przyjętego uchwałą nr XXVII/269/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r. w miejscowości Garcz, gm. Chmielno

2017-08-29 08:01:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino dla terenu działki nr 473/5

2017-07-31 14:03:14