Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno "Centrum" dot. obszarów n 1, nr 2 i nr 3

2018-01-22 11:12:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borzestowska Huta

2018-01-05 08:32:49
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Borzestowska Huta

2017-11-16 13:23:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno

2017-09-08 13:56:09
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obowiązywania karty terenu 018-MN i 019-ZN planu przyjętego uchwałą nr XXVII/269/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r. w miejscowości Garcz, gm. Chmielno

2017-08-29 08:01:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino dla terenu działki nr 473/5

2017-07-31 14:03:14
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Zawory

2017-07-10 10:21:33
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino "Wejherowska"

2017-06-27 12:44:56
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chmielno "Jezioro Białe"

2017-06-27 12:44:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Kożyczkowo przyjętego uchwałą nr XXVII/267/2006 Rady Gminy Chmielno z dnia 25 lipca 2006r.

2017-05-24 15:17:04