Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia ofert dot. organizacji kursu pn. ,,Robotyka (metoda projektu)” dla nauczycielek zatrudnionych w ośrodkach wsparcia przedszkolnego z terenu gminy Chmielno (dla Przedszkola Samorządowego w Chmielnie, Oddziału Przedszkolnego w Garczu, Oddziału Przedszkolnego w Reskowie) w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2018-06-15 14:20:55
Dostawa zestawów interaktywnych w celu realizacji zajęć dydaktycznych w ramach projektu: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja

2018-06-13 15:13:35
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. dostawy wyposażenia do pracowni tematycznych dla Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziału Przedszkolnego w Garczu oraz Oddziału Przedszkolnego w Reskowie w ramach projektu pod nazwą: „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2018-06-13 12:36:20
Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi ws. zmiany Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2018-06-08 12:45:40
RODO - KLAUZULE

2018-06-07 14:58:59
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2018 r.

2018-06-07 07:37:14
HARMONOGRAM obowiązkowych szczepień psów przeciw wściekliźnie na terenie Gminy Chmielno

2018-04-16 09:17:59
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok

2018-04-11 13:56:08
Ogłoszenie o wydłużeniu naboru wniosków o dofinansowanie do wymiany systemów grzewczych

2018-04-05 09:34:08
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocoe przewyższającej 500 zł.

2018-01-03 15:21:36