Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocoe przewyższającej 500 zł.

2018-01-03 15:21:36
Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku na terenie Gminy Chmielno

2018-01-03 15:10:51
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej

2018-01-03 15:03:52
Konkurs ofert dotyczący zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wsparcia organizacjom pozarządowym

2018-01-03 14:57:04
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno, w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja.

2017-12-15 10:48:36
Informacja o obowiązku odśnieżania chodników

2017-11-21 14:28:27
Informacja w sprawie odśnieżania dróg gminnych

2017-11-21 13:53:43
Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium motywacyjne za wyniki w nauce - rok szkolny 2016/2017

2017-11-15 13:36:28
Punkt Potwierdzajacy profil zaufany ePUAP

Zgoda Ministra Cyfryzacji na lokalizację w Urzędzie Gminy Chmielno Punktu Potwierdzającego profil zaufany ePUAP

2017-10-24 14:59:35
Ogłoszenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kartuzach

w sprawie składania deklaracji VAT od 1 stycznia 2018r.

2017-10-24 14:57:18