Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie uzgodnienia przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa budynku inwentarskiego (kurnika o obsadzie 40DJP) z częścią administracyjno - socjalną oraz budynku gospodarczo - magazynowego wraz z całym zapleczem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 79 położonej w miejscowośći Zawory,gm. Chmielno." oraz Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach

2018-11-29 11:16:06
Zawiadomienie o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowie budynku inwentarskiego (kurnika o obsadzie 40 DJP) z częścią administracyjno - socjalną oraz budynku gospodarczo - magazynowego wraz z całym zapleczem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 79 położonej w miejscowości Zawory, gmina Chmielno”

2018-04-30 15:14:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla: „Budowie budynku inwentarskiego (kurnika o obsadzie 40 DJP) z częścią administracyjno - socjalną oraz budynku gospodarczo - magazynowego wraz z całym zapleczem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 79 położonej w miejscowości Zawory, gmina Chmielno” oraz o zwróceniu się do RDOŚ w Gdańsku i PPIS a Kartuzach o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia

2018-04-30 15:09:54
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w obrębie Łapalice, gm. Kartuzy oraz w obrębie Garcz, gm. Chmielno, pow. kartuski, woj. pomorskie"

2017-10-12 11:19:04
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa kanalizacji snitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w obrębie Łapalice, gm. Kartuzy oraz w obrębie Garcz, gm. Chmielno, pow. kartuski, województwo pomorskie"

2017-08-01 14:23:52
Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla: "Budowa budynku inwentarskiego (kurnika o obsadzie 40 DJP) z częścią administracyjno - socjalną oraz budynku gospodarczo - magazynowego wraz z całym zapleczem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 79 położonej w miejscowości Zawory, gmina Chmielno"

2017-06-21 13:20:05
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowie budynku inwentarskiego (kurnika o obsadzie 40 DJP) z częścią administracyjno - socjalną oraz budynku gospodarczo - magazynowego wraz z całym zapleczem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 79 położonej w miejscowości Zawory, gmina Chmielno.

2017-06-16 13:41:59
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości zapozannia się z zebranym materiałam w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, po podziale działki nr 606/12, obręb 0003 w miejscowości Lampa"

2017-06-05 12:32:16
Wezwanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, po podziale działki nr 606/12, obręb 0003 w miejscowości Lampa

2017-05-10 14:32:42
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administacyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowaych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowie budynku inwentarskiego (kurnika o obsadzie 40 DJP) z częścią administracyjno - socjalną oraz budynku gospodarczo - magazynowego wraz z całym zapleczem gospodarczym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 79 położonej w miejscowści Zawory, gmina Chmielno" oraz zawiadomienie o przekazaniu do RDOŚ i PPIS z proźbą o uzyskanie opinii

2017-04-25 13:40:53