Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 501/2018 z dnia 16.10.2018r, w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Chmielno 'Centrum" dla obszaru nr 1

2018-10-16 14:40:52
Zarządzenie nr 500/2018 z dnia 16.10.2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Chmielno "Centrum" dla obszaru nr 2

2018-10-16 14:38:05
Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 12.09.2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino-Centrum

2018-09-13 11:10:00
Zarządzenie nr 492/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 12.09.2018r. w sprawie przyjęcia dokumentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chmielno 'Centrum" dla obszaru 3

2018-09-13 11:07:15
Zarządzenie Nr 467/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Chmielno

2018-07-04 08:20:33
Zarządzenie nr 469/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Chmielno "Centrum" dla obszaru nr 3

2018-06-25 14:56:51
Zarządzenie nr 427/2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borzestowska Huta

2018-03-13 10:04:51
Zarządzenie Nr 423/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 09 marca 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości niezabudowanej na własność Gminy Chmielno

2018-03-09 13:35:51
Zarządzenie nr 412/2018 Wójta Gmina Chmielno z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2018 r.realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-02-08 11:29:16
Zarządzenie nr 410/2018 z dnia 2 lutego 2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert nr 5,9,11,17 złożonych w otwartm konkursie ofert

2018-02-02 12:09:21