Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dn. 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - uzupełnienie

2018-11-14 10:10:03
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dn. 29 października 2018 r. o wynikach wyborów rad

2018-11-14 10:06:18
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dn. 29 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2018-11-14 09:54:06
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Chmielnie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Chmielno zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-05 13:57:33
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

2018-10-04 08:09:07
Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno z dnia 18.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:

2018-09-19 13:19:47
Obwieszczenie w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

2018-09-10 13:24:22
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Powiatu Kartuskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 rok

2018-09-07 10:13:33
Obwieszczenie w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Chmielno w wyborach zarządzonych na dzień 21 październik 2018 rok

2018-08-23 15:54:43