Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXXVIII.378.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawek i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno

2018-11-28 12:50:02
UCHWAŁA Nr XXXVIII.377.2018

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Kartuzach z dnia 10 pażdziernika 2018 roku, sygn. akt PR Pa 30.2018 na uchwałę nr XVI/155/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 października 2012 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

2018-11-14 08:35:31
UCHWAŁA NR XXXVII/371/2018 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno

2018-10-19 15:13:51
Uchwała Nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchoości w wyniku podziału nieruchomości

2018-09-07 09:21:49
Uchwała Nr XXXVI/362/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

2018-09-07 09:18:55
Uchwała Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy Chmielno z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza

2018-08-07 07:50:19
Uchwała Nr XXX/315/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2018 r. i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.

2018-01-04 15:52:58