Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III.36.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

2019-01-31 13:09:32
Uchwała nr III.35.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Chmielno, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

2019-01-31 13:06:59
Uchwała nr III.33.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielno”

2019-01-31 13:05:17
Uchwała nr III.32.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

2019-01-31 13:04:03
Uchwała nr III.31.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2019 rok

2019-01-31 13:01:07
Uchwała nr III.30.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i spraw komunalnych na 2019 rok

2019-01-31 12:58:27
Uchwała nr III.29.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chmielno na 2019 rok

2019-01-31 12:57:08
Uchwała nr III.28.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2019 rok

2019-01-31 12:55:47
Uchwała nr III.27.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2019 rok

2019-01-31 12:53:58
Uchwała nr III.26.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

2019-01-31 11:09:20