Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr I.7.2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta

2018-11-27 13:42:33
Uchwała Nr I.6.2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Chmielno, ustalenia ich składu osobowego oraz działania

2018-11-27 13:40:34
Uchwała Nr I.5.2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie powołania Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Chmielno

2018-11-27 13:38:53
Uchwała Nr I.4.2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno

2018-11-27 13:35:51
Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chmielno

2018-11-27 13:35:32
Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Chmielno

2018-11-27 13:32:53
Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 20 listopada 2018 r.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Chmielno

2018-11-27 13:31:04
Uchwała Nr XXXVII/376/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Kartuzach z dnia 04 października 2018 roku, sygn. akt PR Pa 16.2018 na uchwałę nr XXXI/318/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Chmielno

2018-10-19 15:40:15
UCHWAŁA Nr XXXVII/375/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego wsi Borzestowska Huta

2018-10-19 15:38:32
Uchwała Nr XXXVII/374/ 2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 15 października 2018 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Zaworach, na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

2018-10-19 15:18:29