Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/287/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych

2018-05-22 15:15:46
Uchwała Nr XXX/314/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kartuskiemu

2018-01-04 15:51:54
Uchwała Nr XXX/313/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Chmielno na lata 2018-2020

2018-01-04 15:50:33
Uchwała Nr XXX/312/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2018

2018-01-04 15:48:25
Uchwała Nr XXX/311/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

2018-01-04 15:47:37
Uchwała Nr XXX/310/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

2018-01-04 15:46:13
Uchwała Nr XXIX/309/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 11 grudnia 2017r.

2017-12-21 09:10:37
Uchwała Nr XXVIII/308/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 padziernika 2017 roku

w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Borzestowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową

2017-11-07 14:33:50
Uchwała Nr XXVIII/307/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 padziernika 2017 roku

w sprawie w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową

2017-11-07 14:31:26
Uchwała Nr XXVIII/306/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

2017-11-07 14:12:19