Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 57/2019 Wójta Gminy Chmielno z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Chmielno w 2019 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2019-02-07 15:05:28
Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Chmielno z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 roku

2019-01-22 13:15:37