KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

 
 

 

 KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 

Skład osobowy

Przewodniczacy - Brunon Cirocki

Wiceprzewodniczący - Andrzej Czaja

Członek - Rafał Byczkowski

Członek - Andrzej Hennig

Członek - Maria Dradrach

Członek - Andrzej Ropela

Sprawy:

- ochrony zdrowia

- pomocy społecznej

- oświaty i wychowania

- kultury, kultury fizycznej i rekreacji

- bezpieczeństwa i porządku publicznego

- ochrony przeciwpożarowej

- opiniowanie uchwał rady

oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonywaniem w zakresie kompetencji komisji

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przekładanych przez członków komisji i obywateli.

- przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w sprawach działalności rady i służb komunalnych w zakresie kompetencji komisji.

 

Liczba odwiedzin : 742
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Żak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Konkol
Czas wytworzenia: 2006-11-30 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-28 09:30:23
Data przeniesienia do archiwum: Brak