ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA,ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPRAW KOMUNALNYCH 

 
 

 

KOMISJA ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I SPRAW KOMUNALNYCH

 

Skład osobowy:

Przewodniczący - Zygmunt Jażdżewski

Wiceprzewodniczący - Andrzej Hennig

Członek - Adam Gołąbek

Członek - Marek Krefta

Członek - Ryszard Gadzewski

Członek - Zygmunt Hinca

 

Sprawy:

- gospodarki komunalnej

- budżetu

- podatków i opłat

- rolnictwa, leśnictwa i gospodarki gruntami

- ładu przestrzennego

- budownictwa

- ochrony środowiska

- gospodarki mieszkaniowej

- opiniowanie uchwał rady oraz sprawowanie kontroli nad ich wykonywaniem w zakresie kompetencji komisji

- występowanie z inicjatywą uchwałodawczą

- opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę oraz spraw przekładanych przez członków komisji i obywateli.

 

Liczba odwiedzin : 730
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Adrian Żak
Osoba odpowiedzialna za informację : Maciej Konkol
Czas wytworzenia: 2006-11-30 00:00:00
Czas publikacji: 2018-11-28 09:32:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak