Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ocena zasobów społecznych za 2016r.

2017-03-28 09:51:59
Ocena zasobów pomocy społecznej

Projekt uchwały Rady Gminy Chmielno

2016-03-31 07:51:15
Aktualizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Chmielno.

2016-03-24 08:19:33
projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Chmielno na lata 2013-2016”

2015-12-23 07:57:19
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Chmielno na lata 2016-2022

2015-11-02 13:25:03
w sprawie: przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielno

Przedstawiamy Państwu do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chmielno. Uwagi do projetu można składać pismenie do dnia 2.11.2015r. na adres Urzędu Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno.

2015-10-16 13:52:57
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016r.

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2016.

2015-10-06 08:10:53
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Chmielno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015.

Dokument przeznaczony do konsultacji społecznych.

Uwagi do projektu można składać w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22 lub na adres e-mail: asystent@chmielno.pl do dnia 30 stycznia 2015r.

2015-01-14 13:44:39
Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013r.

 Ocena zasobów pomocy społecznej za 2013r.
2014-04-15 11:40:33