Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Działalność Gminy

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.0`1.1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz.U. z 1998, Nr 9, poz. 30)
2003-06-28 00:00:00
Biuletyn Informacji Publicznej

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r.w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619)
2003-06-28 00:00:00
Działalność Gminy

Ustawa z dnia 20.07.2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984)
2003-06-28 00:00:00
Działalność Gminy

Ustawa z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych. ( Dz. U. z 1990, Nr 32, poz. 191)
2003-06-28 00:00:00
Obywatelskie

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 101, poz. 926)
2003-06-28 00:00:00
Działalność Gminy

Ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce gruntami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 46, poz. 543)
2003-06-28 00:00:00
Działalność Gminy

Ustawa z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz.U. Nr 142, poz. 1591)
2003-06-27 00:00:00