Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/306/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/2012 Rady Gminy Chmielno z dnia 19 października 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

2017-11-07 14:14:16
Uchwała Nr XXVIII/297/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno

2017-11-07 13:08:11
Wykaz osób, którym udzielono pomocy w rolnictwie lub rybołówstwie, innej niż pomoc de minimis

2016-07-05 07:47:23
Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za I - IV kwartał 2015r.

2016-06-29 09:55:16
Uchwała Nr XI/128/2015 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 grudnia 2015 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Chmielno

2015-12-31 08:52:30
Uchwała Nr IX/96/2015 Rady Gminy Chmielno z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Chmielno

2015-11-19 15:20:06
Uchwała Nr IX/95/2015 Rady Gminy Chmielno z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz uregulowania niektórych innych spraw dotyczących tych świadczeń w Gminie Chmielno

2015-11-19 14:54:15
Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy

Wykaz podmiotów którym udzielono pomocy - zwrot podatku akcyzowego
2015-04-13 14:48:56
Wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za I - IV kwartał 2014r.
2015-04-13 10:19:53
wykaz podmiotów, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłozono na raty

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za I kwartał 2015r.
2015-04-13 10:14:06