Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXIV/354/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli

2018-07-05 16:11:40
Uchwała Nr XXXIV/353/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta

2018-07-05 16:08:57
Uchwała nr XXXIV/352/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych

2018-07-05 16:06:44
Uchwała Nr XXXIV/351/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy Chmielno z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza

2018-07-05 16:05:19
Uchwała Nr XXXIV/350/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

2018-07-05 16:04:16
Uchwała Nr XXXIV/349/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

2018-07-05 16:02:05
Uhwała Nr XXXIV/348/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chmielno”

2018-07-05 15:58:46
Uchwała nr XXXIV/347/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Chmielno

2018-07-05 15:56:59
Uhwała nr XXXIV/346/2018 RADY GMINY CHMIELNO z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miechucino

2018-07-05 15:55:10
UCHWAŁA Nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Borzestowska Huta

2018-07-05 15:51:23