Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXXVI/368/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

2018-09-07 09:46:27
Uchwała Nr XXXVI/367/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sieprnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno "centrum" dla obszaru nr 3

2018-09-07 09:42:03
Uchwała Nr XXXVI/366/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Miechucino "centrum" obejmującego kartę terenu 006-ZŁ i 007-U planu przyjętego uchwałą Nr XIX/199/2013 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 marca 2013 r.

2018-09-07 09:41:29
Uchwała Nr XXXVI/365/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie aktualności studium uwaruńkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Chmielno

2018-09-07 09:30:47
Uchwała Nr XXXVI/364/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego

2018-09-07 09:28:38
Uchwała Nr XXXVI/363/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek oświatowych Gminy Chmielno do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

2018-09-07 09:26:49
Uchwała Nr XXXVI/362/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej

2018-09-07 09:18:55
Uchwała Nr XXXVI/361/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 sierpnia 2018 r.

W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchoości w wyniku podziału nieruchomości

2018-09-07 09:17:04
Uchwała Nr XXXV/360/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 lipca 2018 r.

zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy Chmielno z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza

2018-08-07 07:50:19
Uchwała Nr XXXV/359/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 lipca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chmielno

2018-08-07 07:46:10