Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XXXIII/341/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

2018-05-02 13:46:51
Uchwała nr XXXIII/340/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych na terenie gminy Chmielno z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza

2018-05-02 13:45:11
Uchwała nr XXXIII/339/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Chmielno"

2018-05-02 13:42:31
Uchwała nr XXXIII/338/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami mieszanymi

2018-05-02 13:37:57
Uchwała nr XXXIII/337/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w  sprawie podziału Gminy Chmielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

2018-05-02 13:30:26
Uchwała nr XXXII/336/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028

2018-04-05 15:21:22
Uchwała nr XXXII/335/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

2018-04-05 15:17:35
Uchwała nr XXXII/334/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Chmielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  

2018-04-05 15:15:49
Uchwała nr Nr XXXII/333/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości ZAWORY

2018-04-05 15:13:02
Uchwała nr XXXII/332/2018 Rady Gminy Chmielno z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Przewóz - Maks "Północ"

2018-04-05 15:12:04