Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr III.19.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

2019-01-16 10:47:24
Uchwała nr III.20.2018 W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim program "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Redakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

2019-01-16 10:46:01
Uchwała nr III.25.2018 w sprawie uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Chmielno"

2019-01-07 13:04:44
Uchwała nr III.24.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

2019-01-07 12:57:40
Uchwała nr III.23.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

2019-01-07 12:55:59
Uchwała nr III.22.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

2019-01-07 12:54:18
Uchwała nr III.21.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego

2019-01-07 12:46:43
Uchwała nr III.18.2018 w sprawie przyjęcia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu w Gminie Chmielno" na lata 2019-2023

2019-01-07 12:17:19
Uchwała nr III.17.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chmielno na rok 2019

2019-01-07 12:11:57
Uchwała nr III.16.2018 w sprawie uchwalania budżetu gminy na 2019 rok

2019-01-07 11:57:12