Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVIII/305/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 30 października 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

2017-11-07 13:38:06
Uchwała Nr XXVII/291/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 sierpnia 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

2017-09-11 10:46:53
Uchwała Nr XXVI/284/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 26 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

2017-06-30 08:29:35
Uchwała Nr XXVI/282/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Chmielno za 2016 rok

2017-06-30 08:22:21
Uchwała Nr XXVI/281/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

2017-06-30 08:19:12
Uchwała Nr XXV/280/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 31 maja 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2017 rok

2017-06-08 14:54:15
Uchwała nr XXV/280/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2017r.

2017-06-07 09:20:03
Uchwała nr XXIV/271/2017 zmieniajaca uchwałę w sprawie budzetu Gminy na 2017r.

2017-06-07 09:11:01
Uchwała Nr 168/g215/F/III/16 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. W sprawie opinii o projekcie WPF Gminy Chmielno na lata 2017- 2028

2017-06-06 11:57:28
Uchwała Nr XXIII/260/2017 Rady Gminy Chmielno z dnia 23 lutego 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028

2017-03-06 14:40:48