Instrukcja Obsługi dla Odwiedzającego Biuletyn 

 
Instrukcja Obsługi dla Odwiedzającego Biuletyn 

Dostęp do stron Biuletynu Informacji Publicznej

 

Strukturę BIP przedstawiono na Rysunku 1.

 

 

Rysunek 1 Struktura BIP

 

Dostęp do poszczególnych Informacji Publicznych następuje po wybraniu właściwego działu w Menu przedmiotowym. Informacje wyświetlane są w Treści BIP w postaci dwóch rodzajów wiadomości:

-         podstawowej wiadomości BIP - takiej, dla której od razu prezentowana jest cała treść i stosowana jest najczęściej wtedy, gdy w ramach jednego Działu w Menu przedmiotowym publikowana jest tylko jedna wiadomość, np. w dziale „Statut” będzie znajdował się wyłącznie statut Urzędu.

 

 

Rysunek 2 Podstawowa wiadomość BIP

 

-         rozszerzonej wiadomości BIP - takiej, dla której na stronie prezentowany jest wyłącznie tekst wstępny. Dostęp do właściwej treści wiadomości następuje za pomocą odnośnika „czytaj więcej…”. Wiadomości takie stosuje się najczęściej dla działów, w których publikowana jest większa ilość wiadomości np. w dziale „Przetargi” może znajdować się kilka wiadomości o różnych przetargach.

 

 

Rysunek 3 Rozszerzona wiadomość BIP

 

 

Wiadomości zawierają następujące pola:

 

-Nagłówek wiadomości – zawiera tytuł wiadomości,

-Pole informacyjne – zawiera dane na temat wprowadzonej wiadomości, tj.:

o Data dodania lub ostatniej modyfikacji,

o Imię i Nazwisko autora,

o Licznik wyświetleń.

Wartości w tym polu generowane są automatycznie.

 

-Tekst wstępny wiadomości – zawiera streszczenie treści wiadomości, pole to widoczne jest tylko dla wiadomości rozszerzonych.

-Pole sterujące wiadomości – umożliwia wykonywanie operacji przez osobę odwiedzającą Biuletyn:

oWywoływanie wersji wiadomości przyjaznej do drukowania wraz z wyświetleniem okna dialogowego wyboru drukarki,

oWywoływanie wiadomości w wersji do czytania – wybranie tej opcji powoduje zwiększenie licznika wyświetleń wiadomości oraz wyświetlenie w obrębie treści BIP pełnej treści wiadomości – odnośnik ten widoczny jest tylko dla wiadomości rozszerzonych,

o Wyświetlenie listy zmian w edytowanych wiadomościach,

Wartości w tym polu generowane są automatycznie.

 

Moduł wyszukujący

Moduł wyszukujący służy do wyszukiwania informacji zawartych we właściwej treści wiadomości – Rysunek 4.

 

 

Rysunek 4 Moduł wyszukujący

 

Po wprowadzeniu wyszukiwanego wyrazu lub frazy następuje przeszukanie wiadomości znajdujących się w bazie danych. W przypadku znalezienia wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania, ich nagłówki zostają wyświetlone w treści strony, w postaci listy, wraz z informacją o osobie, która tą wiadomość utworzyła oraz o dacie publikacji. Aby wyświetlić wiadomość wystarczy kliknąć na nagłówku wiadomości – Rysunek 5.

 

 

Rysunek 5 Lista znalezionych wiadomości

 

Drukowanie Informacji opublikowanych w Biuletynie

Aby wydrukować Wiadomość opublikowaną na łamach Biuletynu należy kliknąć odnośnik “Wersja do druku” dostępny w panelu sterującym każdej z opublikowanych wiadomości. Spowoduje to wyświetlenie nowego okienka zawierającego tylko treść wybranej wiadomości oraz wywołanie okienka dialogowego wyboru drukarki.

 

 

Rysunek 6 Odnośnik wywołujący wersję do drukowania wiadomości

 


Załączniki:
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
 

Liczba odwiedzin : 929
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Chmielno
Osoba wprowadzająca informację : Administrator Techniczny
Osoba odpowiedzialna za informację :
Czas wytworzenia: 2003-06-30 00:00:00
Czas publikacji: 2003-06-30 00:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak