Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.12.2018/RPO

Zapytanie ofertowe nr ZP.271.12.2018/RPO

2019-01-03 15:56:57
Informacja z otwarcia ofert

2019-01-09 14:54:55
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 r.

2019-01-17 11:51:31
Zapytanie ofertowe nr ZP.271.10.2018/RPO- przygotowanie dokumentacji projektowej

Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Ścieżki dydaktycznej od ul. Jeziornej w Miechucinie do Grodziska (Garecznica) w Borzestowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego (Regulamin Konkursu nr RPPM.11.04.00-IZ.00-22-002/17)

W celu ułatwienia sporządzenia kosztorysu usługi, Gmina Chmielno wymieniła podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia (formularz rozeznania rynku stanowiący załącznik do zaproszenia). Jednakże Zamawiający polegając na wiedzy i doświadczeniu Wykonawcy, daje wykonawcom możliwość sporządzenia oferty zawierającej rozwiązania korzystniejsze niż wymagane minimum zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmina Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno pok. 3 (Sekretariat) lub w wersji elektronicznej przesłać na adres: sekretarz@chmielno.pl w terminie do 07.01.2019 r. do godziny 14:00.

2019-01-28 13:44:24
Wójt Gminy Chmielno zaprasza do złożenia oferty na zakup oleju napędowego dla Gminy Chmielno.

2019-02-12 15:13:26
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno-Wygoda Łączyńska

2019-02-14 15:37:53