Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Plan zamówień 2018

2018-01-10 12:11:46
Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim w Chmielnie – Etap I

2018-06-04 13:48:36
Budowa szybu windowego do istniejącego budynku wraz z jego przebudową i instalacją windy oraz remont i dostosowanie łazienek damskich dla osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

2018-06-08 12:00:40
Budowa szybu windowego do istniejącego budynku wraz z jego przebudową i instalacją windy oraz remont i dostosowanie łazienek damskich dla osób niepełnosprawnych w Gminny Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Chmielnie

2018-06-08 13:50:27
Budowa ścieżki rowerowej na trasie Chmielno-Wygoda Łączyńska

2018-06-12 10:26:42
Dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-06-21 07:36:37
UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH

2018-06-21 07:37:42