Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Organizacja zajęć dodatkowych - język angielski dla wychowanków I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie, w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja

2018-12-13 13:35:42
Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa

2018-12-12 12:23:02
Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

2018-12-11 10:58:45
Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Zagospodarowanie odpadów

2018-12-05 12:51:49
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno

2018-12-05 08:22:26
Plan zamówień 2018

2018-01-10 12:11:46