Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-07-25 13:50:01 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych związanych z remontem Oddziału Przedszkolnego w Garczu utworzonego przy Szkole Podstawowej w Kożyczkowie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Andrzej Hinca Publikacja artykułu
2017-07-25 13:12:07 Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenie Wójta Gminy Chmielno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chmielno Honorata Hinca Publikacja artykułu
2017-07-24 14:03:49 Zamówienia Publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert na budowę zjazdu i wjazdu na ulicę Bernarda Grzędzickiego oraz remont nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chmielnie Andrzej Hinca Edycja artykułu
2017-07-21 14:43:12 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych związanych z modernizacją Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Reskowie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja Andrzej Hinca Edycja artykułu
2017-07-21 13:45:10 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. robót budowlanych związanych z modernizacją Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Reskowie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja Andrzej Hinca Publikacja artykułu
2017-07-21 12:35:16 Inwestycje celu publicznego / Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla: Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 102, 105, 184/1, 185, 186/1, 187, 190, 192, 194, 58 w miejscowości Cieszenie, gmina Chmielno. Honorata Hinca Publikacja artykułu
2017-07-21 12:27:05 Ogłoszenia / Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 Maria Kucharczyk Edycja artykułu
2017-07-21 12:11:10 Ogłoszenia / Stypendia szkolne na rok szkolny 2017/2018 Maria Kucharczyk Publikacja artykułu
2017-07-20 08:41:14 Ogłoszenia / Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora publicznej Szkoły Podstawowej w Reskowie Maria Kucharczyk Edycja artykułu
2017-07-19 13:21:26 Zamówienia Publiczne / Zaproszenie do złożenia ofert na budowę zjazdu i wjazdu na ulicę Bernarda Grzędzickiego oraz remont nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Chmielnie Andrzej Hinca Publikacja artykułu