Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 13:35:42 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Organizacja zajęć dodatkowych - język angielski dla wychowanków I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie, w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Iwona Miotk Edycja artykułu
2018-12-13 12:34:06 Zamówienia Publiczne / Wójt Gminy Chmielno ogłasza zapytanie ofertowe dot. Organizacja zajęć dodatkowych - język angielski dla wychowanków I i II Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Borzestowie, w ramach projektu pod nazwą: „Kreatywny Przedszkolak”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Iwona Miotk Publikacja artykułu
2018-12-12 15:31:42 Wyniki głosowań na sesji / Sesja nr 2 Wyniki głosowań Kreft-Mielewczyk Magdalena Publikacja artykułu
2018-12-12 12:23:02 Zamówienia Publiczne / Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-11 14:37:56 Zamówienia Publiczne / Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-11 10:58:45 Zamówienia Publiczne / Dostawa nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Andrzej Hinca Publikacja artykułu
2018-12-07 13:25:42 Zamówienia Publiczne / Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-07 13:02:11 Zamówienia Publiczne / Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-07 09:33:40 Transmisje z Sesji Rady Gminy / Sesja nr 2 Kreft-Mielewczyk Magdalena Publikacja artykułu