Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-16 14:50:14 Zagospodarowanie przestrzenne / Rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chmielno "Centrum" dla obszaru nr 1 i 2 Rychert Mariola Publikacja artykułu
2018-10-16 14:40:52 2018 / Zarządzenie nr 501/2018 z dnia 16.10.2018r, w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Chmielno 'Centrum" dla obszaru nr 1 Rychert Mariola Publikacja artykułu
2018-10-16 14:38:05 2018 / Zarządzenie nr 500/2018 z dnia 16.10.2018 w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Chmielno "Centrum" dla obszaru nr 2 Rychert Mariola Publikacja artykułu
2018-10-16 11:03:19 Obwodowe / Obwodowa Komisja Wyborcza Adrian Żak Edycja artykułu
2018-10-16 11:02:32 Obwodowe / Obwodowa Komisja Wyborcza Adrian Żak Przeniesiono
2018-10-16 10:42:31 Informacje podstawowe / Obwodowa Komisja Wyborcza Adrian Żak Publikacja artykułu
2018-10-16 10:29:25 Pozostałe informacje / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupski II z dnia 12 października 2018 roku w sprawie powołania pełnomomocników upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych Anna Byczkowska Publikacja artykułu
2018-10-15 12:48:15 2018 rok / Marian Kwidziński - Przewodniczący Rady Gminy Chmielno Maria Kucharczyk Publikacja artykułu
2018-10-15 12:46:46 2018 rok / Jerzy Grzegorzewski - Wójt Gminy Chmielno Maria Kucharczyk Publikacja artykułu
2018-10-15 12:46:32 2017 rok / Jerzy Grzegorzewski - Wójt Gminy Chmielno Maria Kucharczyk Edycja artykułu