Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-09-21 15:11:27 Ogłoszenia / Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielno, w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja Grzegorz Choszcz Edycja artykułu
2017-09-21 15:03:57 Ogłoszenia / Dostawa nawierzchni bezpiecznej na plac zabaw w Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Chmielnie w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1., Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Grzegorz Choszcz Edycja artykułu
2017-09-20 14:10:15 Ogłoszenia / Konsultacje w sprawie Rocznego programu współpracy na 2018 r. Anna Byczkowska Publikacja artykułu
2017-09-19 13:19:52 Zamówienia Publiczne / Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uczennic szkół z terenu gminy Chmielno w ramach projektu: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Anna Byczkowska Edycja artykułu
2017-09-19 13:05:49 Zamówienia Publiczne / Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uczennic szkół z terenu gminy Chmielno w ramach projektu: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Anna Byczkowska Edycja artykułu
2017-09-19 13:01:57 Zamówienia Publiczne / Organizacja wyjazdów edukacyjnych dla uczniów i uczennic szkół z terenu gminy Chmielno w ramach projektu: „Poprawa jakości edukacji na terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Anna Byczkowska Edycja artykułu
2017-09-19 10:34:51 Ogłoszenia / Dostawa i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw w Przedszkolu Samorządowym „Baśniowa Kraina” w Chmielnie, Oddziale Przedszkolnym w Reskowie i Oddziale Przedszkolnym w Garczu w ramach projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw. Andrzej Hinca Edycja artykułu