Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-06-21 15:17:53 Inwestycje celu publicznego / Obwieszczenie Starosty Kartuskiego z dnia 2018-06-21 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pod nazwą "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1918G Wygoda Łączyńska - Chmielno" Agnieszka Baske Publikacja artykułu
2018-06-21 09:55:54 Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi MIECHUCINO "CENTRUM" w gminie Chmielno (dla karty terenu 006-ZŁ i 007-U wg mpzp z 2013 r.) Rychert Mariola Edycja artykułu
2018-06-21 07:37:42 Zamówienia Publiczne / UDZIELENIE KREDYTU W KWOCIE DO 10.000.000,00 ZŁOTYCH Grzegorz Choszcz Edycja artykułu
2018-06-21 07:36:37 Zamówienia Publiczne / Dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projekt pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Grzegorz Choszcz Edycja artykułu
2018-06-20 09:01:26 Opinie Rio / Uchwała Nr 172/g215/P/III/17 W sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2018r. oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Izabela Okuniewska Publikacja artykułu
2018-06-20 08:57:47 Opinie Rio / Uchwała Nr 026/g215/D/III/18 w sprawie opinii o - możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Chmielno na 2018r. -prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielno na lata 2018-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Izabela Okuniewska Edycja artykułu
2018-06-20 08:47:51 Opinie Rio / Uchwała Nr 026/g215/D/III/18 w sprawie opinii o - możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Chmielno na 2018r. -prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chmielno na lata 2018-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Izabela Okuniewska Publikacja artykułu
2018-06-19 09:44:54 Terminy posiedzeń komisji / Posiedzenie Komisji Sesja XXXIV Izabela Okuniewska Publikacja artykułu
2018-06-19 09:43:05 Terminy sesji / Zwołanie XXXIV Sesji Rady Gminy Chmielno Izabela Okuniewska Publikacja artykułu
2018-06-18 15:19:25 Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości / Zarządzenie Nr 466/2018 Wójta Gminy Chmielno z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej Honorata Hinca Edycja artykułu