Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-07 13:25:42 Zamówienia Publiczne / Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-07 13:02:11 Zamówienia Publiczne / Zakup i dostawa przyczepy rolniczej typu tandem w ramach projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Chmielno poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w ramach Osi priorytetowej 11. Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno- ściekowa Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-07 09:33:40 Transmisje z Sesji Rady Gminy / Sesja nr 2 Kreft-Mielewczyk Magdalena Publikacja artykułu
2018-12-05 12:51:49 Zamówienia Publiczne / Informacja o zamiarze zawarcia umowy - Zagospodarowanie odpadów Grzegorz Choszcz Publikacja artykułu
2018-12-05 08:22:26 Zamówienia Publiczne / Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno Andrzej Hinca Edycja artykułu
2018-12-05 08:22:14 Zamówienia Publiczne / Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Chmielno Andrzej Hinca Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-12-04 08:59:58 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Maria Kucharczyk Edycja artykułu
2018-12-03 11:04:02 Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenie o ponownym wyłoozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno "CENTRUM" dla obszaru 1 Rychert Mariola Edycja artykułu
2018-12-03 11:00:11 Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Miechucino "WEJHEROWSKA" Rychert Mariola Edycja artykułu
2018-12-03 10:58:04 Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenie o ponownym wyłoozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Chmielno "CENTRUM" dla obszaru 1 Rychert Mariola Edycja artykułu